Rehabilitace v Maršově opět v provozu

Mgr. Lenka Šimková

Bc. Marek Rucki

2010-2016 Fyzioterapie, FTVS UK v Praze (Bc.)

2007-13 Tělesná výchova a sport, FTVS UK v Praze (Mgr.)

2011-2015 Fyzioterapie, FTVS UK v Praze (Bc.)

2006-2011 Kartografie a geografie, PřF UK v Praze (Bc.)

Odborné kurzy:

Terapeutické využití Temtex tapu (MUDr. et Mgr. Robert Válka, 2015)

IES – kraniosakrální terapie – osteopatie (MUDr. Jana Holubová, 2015)

Komplexní terapie ramenního kloubu (Mgr. Petr Bitnar, 2016)

Léčba některých druhů funkční ženské sterility – kurz L. Mojžíšové (Věra Jedličková, 2016)

Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Mgr. Petr Bitnar, 2017)

Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka (PhDr. Petr Šifta, PhD., 2017)

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., 2017)

Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., 2019)

email: simkova.lenka@rehatrutnov.cz

Odborné kurzy:

Terapeutické využití Temtex tapu (MUDr. et Mgr. Robert Válka, 2015)

Komplexní terapie pletence ramenního dle Bitnara (Mgr. Petr Bitnar, 2016)

Léčba některých druhů funkční ženské sterility – kurz L. Mojžíšové (Věra Jedličková, 2016)

Viscerosomatické vztahy dle Bitnara (Mgr. Petr Bitnar, 2017)

Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka (PhDr. Petr Šifta, PhD., 2017)

Email: rucki.marek@rehatrutnov.cz

Odkaz na Facebookovou stránku Rehatrutnov s.r.o. je: fb.me/rehatrutnov.cz