Kvalifikace Mgr. Lenka Šimková

Odborné kurzy:

Terapeutické využití Temtex tapu (MUDr. et Mgr. Robert Válka, 2015)

IES – kraniosakrální terapie – osteopatie (MUDr. Jana Holubová, 2015)

Komplexní terapie ramenního kloubu (Mgr. Petr Bitnar, 2016)

Léčba některých druhů funkční ženské sterility – kurz L. Mojžíšové (Věra Jedličková, 2016)

Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (Mgr. Petr Bitnar, 2017)

Speciální kineziologie pohybového aparátu člověka (PhDr. Petr Šifta, PhD., 2017)

Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., 2017)

Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., 2019)

Fyzioterapie dětí (PhDr. Markéta Musilová, klinika Monáda, 2019)

Mobilizace v kontextu svalových řetězců ( PhDr. Petr Bitnar, 2019)

Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice ( PhDr. Petr Bitnar, 2019)

McKenzie metoda část A – bederní páteř, část B – krční a hrudní páteř, část C – dolní končetiny (Eva Nováková Dip. MTD, 2020)

Mckenzie – část D

Dg. a terapie závratí ( doc. PhDr. Ondřej Čakrt, PH.D., 2020, online)

Orofaciální oblast v komplexní terapii ( klinika Monáda, Bc. Tomáš Dvořák, PhDr. Markéta Musilová, 2023)

Dynamická Neuromuskulární Stabilizace (2022, Praha, Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.)

Evidence based fyzioterapie u chronické pánevní bolesti a dysfunkce pánevního dna ( prof. Mélanie Morin, Pht, PhD, Rehaeduca, 2023)