Mgr. Tereza Kindlmannová

2020 – Rehabilitace MUDr. Silvie Šidáková Rehatrutnov s.r.o.

2013 – 2020 Institut sportovního lékařství;

2013 – 2014 Ambulantní rehabilitace MUDr. Lubomír Hruška;

2010 – 2013 Dětská léčebna Vesna, SLL Janské Lázně, s.p

Kurzy:

NDT Basic Bobath v pediatrické praxi, Mgr. Olga Večeřová (2017); Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi, odb.as. Mgr. Petr Bitnar (2016); Dynamická neuromuskulární stabilizace, prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D. (2015); Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D. (2011); Terapeutický koncept BPP (Bazální programy a podprogramy), Jarmila Čápová (2011); Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě, Jarmila Čápová (2011); Kineziotaping v praxi fyzioterapeuta, Mgr. Tereza Dvořáková (2011); Kurz Manuální terapie podle Mojžíšové, PaedDr. Pavel Švejcar (2010)

Aktivní účast na konferencích:

Využití konceptu BPP v terapii pacientů s DMO, Odborná konference Komprehenzivní RHB u DMO, Plzeň (2012)

Přesunout se na začátek